ĐIỀU KHOẢN

Khi truy cập Trang Thông tin Thị trường tại địa chỉ http://thitruong.tuoitre.vn (sau đây được gọi tắt là thitruong.tuoitre.vn), người truy cập mặc nhiên đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định sử dụng thitruong.tuoitre.vn:

Điều 1: Quyền ban hành và điều chỉnh quy định sử dụng

 1. Báo Tuổi Trẻ (gọi tắt là Chúng tôi) có quyền ban hành quy định sử dụng thitruong.tuoitre.vn theo các chính sách riêng của Chúng tôi.
 2. Khi có thay đổi quy định sử dụng, Chúng tôi sẽ đăng tải lên thitruong.tuoitre.vn và có hiệu lực tức thời; khi đó những người truy cập thitruong.tuoitre.vn (bao gồm thành viên đã đăng ký và những người chưa là thành viên) chấp nhận tất cả các quy định sử dụng hiện hành.
 3. Trong trường hợp Chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, Chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh.

Điều 2: Thành viên thitruong.tuoitre.vn

 1. Người dùng khi đăng ký tài khoản trên thitruong.tuoitre.vn phải đảm bảo trên 18 tuổi và không bị luật pháp ngăn cấm sử dụng dịch vụ Internet theo quy định hiện hành của pháp luật.
 2. Người đăng ký điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu, đọc và chấp thuận các quy định sử dụng thitruong.tuoitre.vn trước khi đăng ký. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, Chúng tôi sẽ phản hồi bằng email về việc chấp nhận đăng ký; kể từ khi người đăng ký bấm vào link kích hoạt tài khoản, người đăng ký chính thức trở thành Thành Viên của thitruong.tuoitre.vn. Chúng tôi có quyền từ chối việc đăng ký làm Thành Viên của những Thành Viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành Viên trên thitruong.tuoitre.vn.
 3. Thành Viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Thành Viên không được cho người khác mượn sử dụng, hoặc chuyển nhượng lại tài khoản của mình.
 4. Người dùng muốn đăng tin lên thitruong.tuoitre.vn phải là Thành Viên và phải tuân thủ các quy định sử dụng của thitruong.tuoitre.vn. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các tin/bài đăng lên thitruong.tuoitre.vn.

Điều 3: Quản lý thông tin tài khoản của Thành Viên

 1. Thành Viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản, mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Thành Viên có thể thay đổi thông tin tài khoản theo các bước đã quy định.
 2. Nếu Thành Viên không sử dụng tài khoản của mình sau thời gian 06 (sáu) tháng, Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc huỷ tài khoản đó.
 3. Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước, Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các thông tin tài khoản và bài viết của Thành Viên đó cho cơ quan Nhà nước mà không cần có sự chấp thuận Thành Viên đó.
 4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối vối những trường hợp sau đây:
  • Tổn hại phát sinh từ việc thất lạc thông tin tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn: mật khẩu, email, số điện thoại...
  • Thông tin tài khoản của Thành Viên bị người khác chiếm đoạt, mạo danh do sự bất cẩn của Thành Viên.

Điều 4: Đăng tin lên thitruong.tuoitre.vn

 1. Thành Viên phải đăng nhập vào tài khoản của mình trước khi đăng tin.
 2. Nội dung của Thành Viên chỉ được đăng lên thitruong.tuoitre.vn sau khi có sự kiểm duyệt và đồng ý của Ban quản trị thitruong.tuoitre.vn. Chúng tôi có quyền biên tập hoặc từ chối đăng tin của Thành Viên khi vi phạm các quy định sử dụng thitruong.tuoitre.vn.
 3. Nội dung đăng phải tuân thủ quy định của luật pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, quy định của Chúng tôi và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 4. Thành viên có thể giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của mình trên thitruong.tuoitre.vn. Thành viên không được so sánh, chê bai, xuyên tạc, vu khống, hạ thấp uy tín sản phẩm/ dịch vụ của người khác.
 5. Không được sử dụng logo, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp hoặc tên của cá nhân, đơn vị khác để đăng quảng cáo, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản hợp pháp của các đối tượng liên quan.
 6. Không đăng các nội dung có thể gây nhầm lẫn cho người xem đối với các Công ty hoặc website: sao chép tên gọi, logo, slogan, giao diện để mạo danh thitruong.tuoitre.vn hoặc báo Tuổi Trẻ để cung cấp dịch vụ.
 7. Đối với những tài sản được gắn với chủ sở hữu bằng giấy tờ do cơ quan Nhà nước cấp (địa chỉ nhà, biển số xe), nội dung và hình ảnh không được thể hiện nội dung cụ thể của tài sản đó.
  Ví dụ: đối với nội dung mục nhà đất: chỉ được ghi tên hẻm (nếu có), đường nào, phường mấy, quận mấy, thành phố nào, không được ghi số nhà; đối với xe gắn máy hoặc ô tô: không được ghi biển số xe, …
 8. Đối với các tin đăng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (tuyển dụng, thông báo, cung cấp dịch vụ, sản phẩm...) của các pháp nhân là Công ty, Doanh nghiệp...., vui lòng gửi kèm bản scan giấy phép đăng ký kinh doanh qua email thitruong@tuoitre.com.vn hoặc bản fax qua số (08) 3847 9493.
 9. Sau 7 ngày kể từ khi Ban quản trị duyệt tin đăng lên thitruong.tuoitre.vn, tin đăng sẽ hết hạn (tin vẫn xuất hiện trên thitruong.tuoitre.vn cùng với dòng chữ hết hạn).
 10. Sau khi đăng tin, Thành viên có thể điều chỉnh nội dung trong tin, xóa tin khỏi thitruong.tuoitre.vn, đăng mới sau khi tin hết hạn, up tin lên vị trí cao hơn, …
 11. Đối với khách hàng đăng ký nội dung trực tiếp tại Tòa soạn hoặc các văn phòng đại diện của báo Tuổi Trẻ, nội dung đăng tin có thể nhiều hơn 150 từ. Khách hàng sẽ gửi kèm file nội dung đăng tin.

Điều 5: Hủy tin đã đăng lên thitruong.tuoitre.vn

 1. Trong trường hợp muốn xoá tin đã đăng trên thitruong.tuoitre.vn, Thành Viên đăng ký tiến hành theo quy định và hướng dẫn.
 2. Người đang sử dụng số điện thoại xuất hiện trong mẫu tin được đăng trên thitruong.tuoitre.vn được quyền yêu cầu Ban quản trị xóa mẫu tin đó bằng việc gọi điện thoại 19001712 hoặc đến Tòa soạn Tuổi Trẻ.

Điều 6: Sử dụng thông tin quảng cáo

 1. Chúng tôi có quyền chia sẻ, chuyển nhượng những thông tin mà Thành viên đăng tải lên thitruong.tuoitre.vn cho bất kỳ đối tác nào của Chúng tôi mà không cần có sự đồng ý của Thành Viên.
 2. Khi Thành Viên có hành vi gây tổn hại đến đối tượng khác (là thành viên hoặc không phải là thành viên của thitruong.tuoitre.vn), Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Thành Viên đó cho người bị hại, hoặc các cơ quan Nhà nước để tiến hành xác minh và bảo vệ đối tượng bị hại.
 3. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của Thành Viên khi có yêu cầu từ các cơ quan của chính quyền hoặc các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật nhằm phục vụ mục đích bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hoặc thực thi các công văn, quy định của pháp luật, các chủ trương của nhà nước.

Điều 7: Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên

Trong những trường trường hợp Chúng tôi xác nhận được Thành Viên vi phạm những điều dưới đây, Chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tài khoản của Thành Viên đó, và Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp Thành Viên gây tổn hại đến lợi ích của Chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì Thành Viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó:

 1. Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.
 2. Có các hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm quy định này.
 3. Sử dụng thông tin từ thitruong.tuoitre.vn phục vụ cho mục đích bất chính, phi đạo đức hoặc trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 4. Sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.
 5. Gây tổn hại đến hệ thống Website của Báo Tuổi Trẻ hoặc lợi dụng hệ thống Website của Tuổi Trẻ đế phá hoại hoặc làm gián đoạn hệ thống Website khác.
 6. Tiếp tục spam Thông Tin Quảng Cáo sau khi được Ban Quản Trị Website nhắc nhở 3 lần.
 7. Sử dụng các "robot" hoặc bằng cách khác thu thập Thông Tin của Thành Viên khác từ thitruong.tuoitre.vn để‎ phục vụ cho mục đích khác ngoài phạm vi của Website này.
 8. Quấy rối Thành viên khác.

Điều 8: Từ chối đảm bảo 

 1. thitruong.tuoitre.vn là nơi người truy cập có thể đăng tải những thông tin của mình theo quy định. Chúng tôi không đảm bảo hoặc chứng nhận độ chính xác, tin cậy, sự đầy đủ hay tính cập nhật của nội dung do người sử dụng đăng lên thitruong.tuoitre.vn
 2. Mặc dù các thông tin này có thể tin cậy được, nhưng Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc chính xác của chúng. Người sử dụng thông tin này có trách nhiệm tiếp cận các thông tin liên quan cũng như kiểm tra tính chính xác của nội dung các thông tin đó.
 3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thất thoát, thiệt hại hay phí tổn nảy sinh do việc các cá nhân đã sử dụng hoặc dựa vào những thông tin chứa đựng trong thitruong.tuoitre.vn này.

Điều 9: Cookies 

 1. Cookies là một tập tin dữ liệu được web server ghi trên đĩa cứng của bạn nhằm nhận dạng bạn với một website.
 2. Mỗi trang web có thể gửi tập tin cookie riêng của mình tới cửa sổ trình duyệt của bạn nếu bạn lựa chọn để cửa sổ trình duyệt chấp nhận tập tin này, tuy nhiên (để bảo vệ sự riêng tư của bạn) cửa sổ trình duyệt của bạn sẽ chỉ cho phép một trang web sử dụng các tập tin cookie mà trang web đó đã gửi cho máy tính của bạn, chứ không phải các tập tin cookie mà các trang web khác gửi cho bạn.
 3. thitruong.tuoitre.vn sử dụng cookie để sưu tầm những dữ liệu đã được tập hợp lại. Điều này cho phép thitruong.tuoitre.vn chắc chắn việc quản lý trang web đã được thực hiện một cách hiệu quả đến người sử dụng. thitruong.tuoitre.vn không theo dõi việc sử dụng của người truy cập bằng cookie và cũng không sử dụng những công cụ này để thu thập những thông tin cá nhân, riêng tư.
 4. Nếu bạn từ chối chấp nhận cookie, bạn vẫn xem được các bài viết trên thitruong.tuoitre.vn. Tuy nhiên, bạn sẽ không cảm thấy đó là sự xâm nhập mang tính riêng tư.

Điều 11: Bản quyền 

thitruong.tuoitre.vn là sản phẩm của báo Tuổi Trẻ. Việc đăng lại những thông tin trên thitruong.tuoitre.vn lên website khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ.