Giáo dục

Mã tin: 18021775733 -     Ngày đăng: 18/02/2017    

  

Đại học Quốc gia TP.HCM - Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2017

Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh

1

Ngành Kinh tế học

Thạc sĩ

Mã số: 60310101

Tiến sĩ

Mã số: 62310101

2

Ngành Kinh tế chính trị

Thạc sĩ

Mã số: 60310102

Tiến sĩ

Mã số: 62310102

3

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Thạc sĩ

Mã số: 60340201

Tiến sĩ

Mã số: 62340201

4

Ngành Kinh tế quốc tế

Thạc sĩ

Mã số: 60310106

5

Ngành Luật kinh tế

Thạc sĩ

Mã số: 60380107

Tiến sĩ

Mã số: 62380107

6

Ngành Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

Mã số: 60340102

Tiến sĩ

Mã số: 62340102

7

Ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

Thạc sĩ

Mã số: 60380103

8

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

Thạc sĩ

Mã số: 6031010101

9

Ngành Kế toán

Thạc sĩ

Mã số: 60340301

Thời gian đào tạoHình thức đào tạo: Chính quy không tập trung.

Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo thạc sĩ từ 1,5 năm đến 2 năm; đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ là 3 năm; có bằng cử nhân là  4 - 5 năm.

Thời gian, địa điểm phát và nhận hồ sơ

+ Thời gian phát và nhận hồ sơ: 21/11/2016 – 14/4/2017

+ Địa điểm: Văn phòng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II, số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1)

ĐT:08 39309277; 08 37244555 (số nội bộ 6371)

Thời gian thi 13 và 14 tháng 5 năm 2017  

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh tại phần Tuyển sinh sau đại học trên Web: psdh.uel.edu.vn.                                                                                                                        

 

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức