Giáo dục

Mã tin: 27041776345 -     Hết hạn

  

BẠN GẶP KHÓ KHĂN TRÌNH BÀY TRƯỚC CÔNG CHÚNG ?

BẠN GẶP KHÓ KHĂN TRÌNH BÀY TRƯỚC CÔNG CHÚNG ? Bạn có buổi thuyết trình vào tuần sau ? Hướng dẫn nói chuyện trước công chúng để bạn tự tin trình bày trước nhóm. Soạn thảo nội dung bài nói một cách hấp dẫn. Được mời đến thuyết trình các buổi tiếp theo. Liên hệ: A.Trường 0906.70.0677.

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức