Giáo dục

Mã tin: 2301180000 -     Hết hạn

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2018 ĐỢT 1 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

Trường Đại học Cần Thơ trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018 (đợt 1) với các nội dung như sau:

  1.       Trình độ Thạc sĩ: 43 ngành thi tuyển (41 ngành đào tạo bằng tiếng Việt và 02 ngành đào tạo bằng tiếng Anh).

-  Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/3/2018.

-  Thời gian thi tuyển: 2425/3/2018.

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

dự kiến

Môn thi

 

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

(Nghe, nói,

đọc viết)

1    

Bảo vệ thực vật

8620112

20

Toán thống kê

Sinh lý thực vật

Anh văn

 

2    

Chăn nuôi

8620105

20

Toán thống kê

Sinh lý động vật

Anh văn

3    

Công nghệ sau thu hoạch

8540104

20

Toán thống kê

Công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch

Anh văn

4    

Công nghệ sinh học

8420201

30

Toán thống kê

Sinh học đại cương

Anh văn

5    

Công nghệ thực phẩm

8540101

20

Toán thống kê

Hóa sinh công nghiệp

Anh văn

6    

Di truyền và chọn giống cây trồng

8620111

20

Toán thống kê

Di truyền đại cương

Anh văn

7    

Hệ thống nông nghiệp

8620118

20

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Anh văn

8    

Hệ thống thông tin

8480104

30

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Anh văn

9    

Hóa hữu cơ

8440114

20

Toán cao cấp

Hóa hữu cơ

Anh văn

10     

Hóa lý thuyết và hoá lý

8440119

20

Toán cao cấp

Cơ sở lý thuyết hóa

Anh văn

11     

Khoa học cây trồng

8620110

30

Toán thống kê

Sinh lý thực vật

Anh văn

12     

Khoa học đất

8620103

20

Toán thống kê

Thổ nhưỡng

Anh văn

13     

Khoa học máy tính

8480101

20

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Anh văn

14     

Khoa học môi trường

8440301

20

Toán thống kê

Sinh thái học cơ bản

Anh văn

15     

Kinh tế học

8310101

30

Toán kinh tế

Kinh tế học

Anh văn

16     

Kinh tế nông nghiệp

8620115

50

Toán kinh tế

Kinh tế học

Anh văn

17     

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

8520216

20

Toán kỹ thuật

Lý thuyết điều khiển tự động

Anh văn

18     

Kỹ thuật điện

8520201

20

Toán kỹ thuật

Cơ sở kỹ thuật điện

Anh văn

19     

Kỹ thuật hóa học

8520301

20

Toán cao cấp

Hóa lý kỹ thuật

Anh văn

20     

Kỹ thuật môi trường

(Ngành mới)

8520320

30

Toán thống kê

Kỹ thuật môi trường

Anh văn

21     

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

8580202

30

Toán xây dựng

Thủy lực

Anh văn

22     

Luật Kinh tế

8380107

40

Lý luận nhà nước và pháp luật

Luật thương mại

Anh văn

23     

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

8140111

50

Ngôn ngữ học

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Pháp văn

24     

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp

8140111

10

Phân tích văn bản

Lý luận dạy học tiếng Pháp

Anh văn

25     

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt

8140111

30

Lý luận văn học

Phương pháp dạy học ngữ văn

Anh văn

26     

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

8140111

30

Giải tích (cơ sở)

Lý luận dạy học Toán

Anh văn

27     

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

8460106

20

Giải tích

Xác suất thống kê

Anh văn

28     

Nuôi trồng thuỷ sản

8620301

30

Toán thống kê

Cơ sở và nguyên lý nuôi trồng thủy sản

Anh văn

29     

Phát triển nông thôn

8620116

20

Toán thống kê

Hệ thống canh tác

Anh văn

30     

Quản lý đất đai

8850103

20

Toán thống kê

Trắc địa

Anh văn

31     

Quản lý kinh tế

 

8340410

40

Ứng dụng toán trong kinh doanh

Kinh tế học

Anh văn

32     

Quản lý thủy sản

8620305

20

Toán thống kê

Tài nguyên thủy sinh vật

Anh văn

33     

Quản lý tài nguyên và môi trường

8850101

20

Toán thống kê

Quản lý môi trường

Anh văn

34     

Quản trị kinh doanh

8340101

50

Toán kinh tế

Kinh tế học

Anh văn

35     

Sinh thái học

8420120

20

Toán thống kê

Sinh học đại cương

Anh văn

36     

Tài chính – Ngân hàng

8340201

50

Toán kinh tế

Kinh tế học

Anh văn

37     

Thú y

8640101

20

Toán thống kê

Sinh lý bệnh thú y

Anh văn

38     

Toán giải tích

8460102

20

Giải tích

Đại số

Anh văn

39     

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

8440103

20

Phương trình toán lý

Cơ học lượng tử

Anh văn

40     

Văn học Việt Nam

8220121

20

Văn học Việt Nam

Lý luận văn học

(cơ sở)

Anh văn

41     

Vi sinh vật học

(Ngành mới)

8420107

30

Toán thống kê

Sinh học đại cương

Anh văn

42     

Công nghệ thực phẩm tiếng Anh

Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển.

Thí sinh là người Việt Nam: thi tuyển đầu vào theo quy định.

43     

Nuôi trồng thủy sản tiếng Anh

 

  1.       Trình độ Tiến sĩ: 16 chuyên ngành thi tuyển.

-  Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/3/2018.

-  Thời gian bảo vệ đề cương nghiên cứu: 2425/3/2018.

 

TT

Chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

dự kiến

Kiểm tra và đánh giá

thí sinh

1    

Bảo vệ thực vật

9620112

05

Trình bày đề cương tổng quát đề tài nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước Hội đồng chấm đề cương.

 

 

Nội dung đề cương tham khảo tại danh sách định hướng nghiên cứu đã được đưa tại website Khoa Sau đại học https://gs.ctu.edu.vn/

 

2    

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

9640102

05

3    

Chăn nuôi

9620105

05

4    

Công nghệ sinh học

9420201

05

5    

Công nghệ thực phẩm

9540101

05

6    

Hệ thống thông tin

9480104

05

7    

Khoa học cây trồng

9620110

05

8    

Khoa học đất

9620103

05

9    

Kinh tế nông nghiệp

9620115

05

10     

Môi trường đất và nước

9440303

05

11     

Nuôi trồng thuỷ sản

9620301

05

12     

Phát triển nông thôn

9620116

05

13     

Quản lý đất đai

9850103

05

14     

Quản trị kinh doanh

9340101

05

15     

Tài chính – Ngân hàng

9340201

05

16     

Vi sinh vật học

9420107

05

 

  1.       Địa chỉ liên hệ:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển và thông tin chi tiết khác có liên quan xin vui lòng liên hệ:

-         Khoa Sau đại họcTrường Đại học Cần Thơ, Nhà Điều hành, Khu IIđường 3 tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

-         Điện thoại: 0292.3734401  hoặc 0292.3734402.

-         Website Trường Đại học Cần Thơ:  https://www.ctu.edu.vn/

-          Website Khoa Sau đại học Trường Đại học Cần Thơ:  http://gs.ctu.edu.vn

 

 

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức