CHIÊU SINH LỚP DÀI HẠN KHAI GIẢNG 03/2019


CHIÊU SINH LỚP DÀI HẠN KHAI GIẢNG 03/2019

Chuyên ngành: Thiết kế đồ họa. Thời gian đào tạo: 5 học kỳ (15 tháng).

Đội ngũ giáo viên: Các giám đốc sáng tạo, Giám đốc mỹ thuật, thiết kế từ các công ty quảng cáo, truyền thông...

Yêu cầu: Tốt nghiệp PTTH. Hỗ trợ: Giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Liên hệ: Trường Thiết kế Đồ họa dpi. 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM.

ĐT: (028) 3822 5902 - (028) 3820 0051.

Hotline: 0901 337 727.

Email: info@dpiCENTER.edu.vn. Website:http://www.dpiCENTER.edu.vn"> http://www.dpiCENTER.edu.vn


Tin bài đã dược kiểm duyệt.