Trường Thiết kế Đồ họa dpi.Chiêu sinh lớp dài hạn khai giảng 03/2019


CHIÊU SINH LỚP DÀI HẠN KHAI GIẢNG 03/2019 Chuyên ngành:

Thiết kế đồ họa. Thời gian đào tạo: 5 học kỳ (15 tháng). Đội ngũ giáo viên: Các giám đốc sáng tạo, Giám đốc mỹ thuật, thiết kế từ các công ty quảng cáo, truyền thông… Yêu cầu: Tốt nghiệp PTTH. Hỗ trợ: Giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Liên hệ:

Trường Thiết kế Đồ họa dpi.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.