GV GIỎI CHUYÊN LUYỆN THI THPTQG VÀO ĐẠI HỌC Y...


GV GIỎI CHUYÊN LUYỆN THI THPTQG VÀO ĐẠI HỌC Y...

Đảm bảo kết quả theo yêu cầu quý phụ huynh. Chuyên Toán: Thầy Chung: 0909.929.648. Chuyên Sinh: Thầy Thanh: 0985.192.876. Chuyên Hóa: Thầy Vinh: 0868.104.704.

ĐC liên hệ: 139/37/3 Nguyễn Thái Sơn, P.3, GV, TP.HCM.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.