THẦY TRÍ (CHUYÊN TOÁN) - CÔ ĐÀO (CHUYÊN HÓA)


THẦY TRÍ (CHUYÊN TOÁN) - CÔ ĐÀO (CHUYÊN HÓA), giảng viên dạy hiệu quả và cam kết bảo đảm chất lượng. Trực tiếp dạy thi vào: Y Dược, Y Phạm Ngọc Thạch, SP... Đặc biệt mở lớp đào tạo kỹ năng và dạy PP tư duy (lớp 6 HS, kèm giống như dạy 1 HS), giúp HS làm bài trắc nghiệm nhanh, đúng; giúp HS đậu ĐH YD, YPNT... Nhận kèm HS lớp 10, 11, 12, giúp HS yếu, TB tiến bộ sau 1 tháng.

LH: 0908.74.2474 - 0933.63.0986. ĐC: (A12-03) - 659 Âu Cơ, Q.TB. Web: giasuluyenthiykhoa.vn.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.