Hội nhiếp ảnh TP.HCM khai giảng lớp nhiếp ảnh cuối năm: 17g45 ngày 21/12


Hội nhiếp ảnh TP.HCM khai giảng lớp nhiếp ảnh cuối năm: 17g45 ngày 21/12. Học thứ 2, 4, 6 và sáng CN. Có lớp riêng theo trình độ và thời gian của học viên. LH: 122 Sương Nguyệt Anh, Q.1. ĐT: 028.38323326 - 0913.15.8257. http://www.hopa.vn.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.