LỚP NHIẾP ẢNH CĂN BẢN, LỚP PHOTOSHOP KHAI GIẢNG 17G45 THỨ HAI 18/11.


LỚP NHIẾP ẢNH CĂN BẢN, LỚP PHOTOSHOP KHAI GIẢNG 17G45 THỨ HAI 18/11.

Học tối 2, 4, 6 và sáng CN, trong một tháng. Lớp sáng tác ảnh, chụp các sáng CN trong 4 tháng.

Có lớp dạy riêng theo yêu cầu.

LH: Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, 122 Sương Nguyệt Anh, quận 1.

ĐT: 028.38323326 - 0913.15.8257 - http://www.hopa.vn 


Tin bài đã dược kiểm duyệt.