CHUYÊN DẠY NÓI TIẾNG MỸ.


CHUYÊN DẠY NÓI TIẾNG MỸ. Nói như Mỹ, nói không cần suy nghĩ, nói một cách tự động. Thầy Tuấn 090.144.8432.

Địa chỉ: 198B/1 CMT8, Q.3.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.