GV CHUYÊN ANH ĐANG DẠY TẠI TRƯỜNG.


GV CHUYÊN ANH ĐANG DẠY TẠI TRƯỜNG. CÔ LAN 0777.689.237 dạy từ 6-12, luyện thi lớp 10, tốt nghiệp THPT, ĐH, CĐ, luyện thi vào trường RMIT, IELTS, đàm thoại, thương mại. Cô Hương 077.3936.617 dạy từ lớp 6-12, luyện thi lớp 10, trường chuyên, tốt nghiệp THPT, ĐH, CĐ. Hiện đang có nhóm ít học sinh tại nhà giáo viên.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.