ÔN THI HKII LỚP 1 - 12, TUYỂN SINH 9 LÊN 10, TỐT NGHIỆP THPT, LTĐH A, A1, B, C D


ÔN THI HKII LỚP 1 - 12, TUYỂN SINH 9 LÊN 10, TỐT NGHIỆP THPT, LTĐH A, A1, B, C D... Dạy tại nhà HS: T, L, H, S, V, AV, Tin... Phương pháp SP, áp dụng riêng cho từng đối tượng HS yếu, TB, khá, giỏi. Giúp HS tiến bộ nhanh. Có GV khắp TP. 0932.590.035 - 0908.475.168 T.Minh, C.Thủy - Web: giasusuphamdangkhoa.com.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.