Mẹ Nguyễn Thị Chung tìm con gái: Vũ Thị Phương Thanh, SN: 2006


Mẹ Nguyễn Thị Chung

Tìm con gái: Vũ Thị Phương Thanh, SN: 2006

Đi khỏi nhà từ ngày 15/3/2019 đến nay chưa về.

Hiện con đang ở đâu về nhà với ba mẹ.

Hoặc ai biết tin cháu xin gọi: 036.37.34.905.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.