Nhắn tìm chú Nguyễn Duy Quynh (Kim Seng) - Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình, VN


TÌM NGƯỜI THÂN

Nhắn tìm chú Nguyễn Duy Quynh (Kim Seng)

Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình, VN

Gia đình có 3 anh em, cha là bác sĩ.

Mất liên lạc từ 1987, lúc đó khoảng 30 - 34 tuổi. Sinh tuổi con Gà (Dậu), bây giờ khoảng 60 tuổi.

1980 Làm Escort (bảo vệ) ga xe lửa Phnôm Pênh, Kompongsoun.

Sau đó chuyển công tác đi huyện Srae Ambel, tỉnh Koh Kong.

Bây giờ đang sinh sống tại VN.

Ai biết thông tin chú Quynh liên hệ SĐT: (+855) 012715450 - 012668111

- HDV Khanh 0984.007.159.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.