THÔNG BÁO “V/v thay đổi địa điểm hoạt động kinh doanh Phòng giao dịch Số 2 thuộc Agribank Chi nhánh 12”


THÔNG BÁO

“V/v thay đổi địa điểm hoạt động kinh doanh

 Phòng giao dịch Số 2 thuộc Agribank Chi nhánh 12”

               Kính gửi:    

             -  Các Ngân hàng Thương mại, Tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. HCM;

           -  Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp, Quý khách hàng, Đối tác có liên quan.

  Agribank Chi nhánh 12 trân trọng thông báo kể từ ngày 29/6/2020 Phòng giao dịch Số 2 thuộc Agribank Chi nhánh 12 thay đổi địa điểm hoạt động kinh doanh về địa chỉ mới: 237 Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

Agribank Chi nhánh 12 trân trọng thông báo!


Tin bài đã dược kiểm duyệt.