TÌM BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG, 60 tuổi


TÌM BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG, 60 tuổi

Có con là Mẫn và Lâm; trước ở đường Nguyễn Trãi, TP.HCM, sau dọn về Q.12 gần Hóc Môn.

Xin liên lạc anh Tân Tài theo số: 0902.88.4691.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.