TÌM BẠN ĐOÀN CÔNG NHU, NĂM 1978 LÀ TRUNG SĨ ĐẠI ĐỘI 2, TIỂU ĐOÀN 43, SƯ ĐOÀN 477


TÌM BẠN ĐOÀN CÔNG NHU, NĂM 1978 LÀ TRUNG SĨ ĐẠI ĐỘI 2, TIỂU ĐOÀN 43, SƯ ĐOÀN 477 ĐÓNG QUÂN TẠI TRƯỜNG QUANG TRUNG, sau đi học sĩ quan Hóa Học. Nhà ở ngã 6 Minh Phụng, quận 11. Quân Sinh và Quốc Thắng rất mong gặp lại bạn. Xin gọi điện thoại: 0917.233.795 Viber hoặc Zalo 714 4886669.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.