TÌM BẠN: TÔI TÊN TRẦN THỊ LOAN,


TÌM BẠN: TÔI TÊN TRẦN THỊ LOAN, hiện ở Úc cần tìm bạn: anh Nguyễn Văn Đủ có chị là Nguyễn Thị Tửu, trước năm 1975 anh Đủ làm việc ở công ty điện lực Mỹ Tho, mất liên lạc từ sau năm 1975. Hiện giờ anh Đủ ở đâu xin liên lạc về số điện thoại: 028.38514303 - 0903.944.948 (cô Cẩm Hồng).


Tin bài đã dược kiểm duyệt.