VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CAO BẢO CHÂU


VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CAO BẢO CHÂU. Địa chỉ trụ sở: 66 Phạm Ngọc Thạch, KP2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh

Tây Ninh. Điện thoại: 02763.85.7777 - 0983939200 - 0937989676. Quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng số: 760/QĐ - UBND ngày 13 - 4- 2020 của UBND, tỉnh Tây Ninh.

Giấy đăng ký hoạt động số: 15/TP - ĐKHĐ ngày 11 - 5- 2020. Do sở tư pháp Tây Ninh cấp.

Trưởng văn phòng: Nguyễn Cảnh, công chứng viên họp danh: Cao Bảo Châu. Ngày bất đầu hoạt động: 19 - 5 - 2020  


Tin bài đã dược kiểm duyệt.