SANG ĐẤT BIỂN Lộc An, huyện Đất Đỏ, BR-VT

Giá: 6 tỷ VNĐ


SANG ĐẤT BIỂN Lộc An, huyện Đất Đỏ, BR-VT, diện tích 1.020m2 (đất ở 90m2).

Giá 6 tỷ. Liên hệ: 0969494427 hoặc 0903800436.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.