Khuyến cáo hàng nhái với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe


(TPBVSK) và thuốc Lactomin Plus


Tin bài đã dược kiểm duyệt.