VỆ SINH THIÊN LONG: CHUYÊN THÔNG CẦU CỐNG NGHẸT


VỆ SINH THIÊN LONG: CHUYÊN THÔNG CẦU CỐNG NGHẸT quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BT, PN, GV, Tân Bình, Tân Phú. Máy hiện đại, không cần đục nền. GT 300.000đ... Rút hầm cầu, đặt đường cống, chống hôi tuyệt đối. Hóa đơn TC.

LH: Chú Bảy, 65/6 Hoàng Diệu, Q.4; ĐT: (028)38031108 - 0964.140.465.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.