CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN MKT: NHẬN LÀM BÁO CÁO NĂM 2019


NHẬN LÀM BÁO CÁO NĂM 2019

GỠ RỐI, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH, BÁO CÁO NĂM: tư vấn thuế, rà soát và gỡ rối số liệu các năm trước, hoàn thiện sổ sách kế toán, BCTC; cho thuê phần mềm kế toán và hướng dẫn làm kế toán thực tế theo yêu cầu:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DV TÀI CHÍNH KẾ TOÁN MKT

LH: 564 T.Lộ 10, P.BTĐ, Q.BTân

w.w.w.ketoanmkt.com, ĐT: 3.7622.497 – 0913.644.637.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.