Thông báo

Mã tin: 19041776251 -     Hết hạn

  

Công bố thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Công bố thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

xã Thái Mỹ

Ngày 04 tháng 04 năm 2017

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi Xã Thái Mỹ được thành lập theo Quyết định số: 417/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Chủ Tịch UBND huyện Củ Chi.

Trụ sở: đường Tỉnh lộ 7, ấp Bình thượng 1 xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

Điện thoại: 0837913125.

Quỹ được tổ chức và hoạt động không vì lợi nhuận nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần người cao tuổi, phát huy tiềm năng người cao tuổi để tạo ra sản phẩm cho xã hội và gia đình. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn trên cơ sở vận động tiếp nhận tài trợ, hổ trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện để thực hiện các hoạt động hướng đến người cao tuổi xã.

Quỹ hoạt động trong phạm vi huyện Củ Chi.

Tên tài khoản: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Thái Mỹ.

Số tài khoản: 6120205433598. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Củ Chi.

Người đại diện theo pháp luật Bà Dương Thị Thu, PCT UBND xã/ Trưởng Ban sáng lập Quỹ. Địa chỉ thường trú ấp Mỹ Khánh B xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Quốc tịch Việt Nam. Số chứng minh nhân dân 021243513, cấp ngày 10/07/2007.

Số tiền vận động đóng góp tồn quỹ tính tới thời điểm 04/04/2017 20.119.200đ (Hai mươi triệu một trăm mười chín ngàn hai trăm đồng)

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức