Thông báo

Mã tin: 0606181004 -     Ngày đăng: 06/06/2018    

  

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Quyết Định số 1159/QĐ-NHNN do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2018, Ngân Hàng TNHH CTBC – Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo thay đổi thời hạn hoạt động do Ngân hàng nhà nước cấp cho Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh như sau:

Thời gian hoạt động của Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là 99 năm kể từ ngày 06/02/2002.

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức