Thông báo

Mã tin: 28081777295 -     Hết hạn

  

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Về việc tham dự chào giá

Sản xuất bộ ấn phẩm Tết năm 2018 cho Ngân hàng Bản Việt

Kính gửi: Quý Công ty.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VCCB) trân trọng kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu:

  1.                 Bên mời chào giá: Ngân hàng TMCP Bản Việt
  2.    Tên gói mua sắm: Sản xuất bộ ấn phẩm Tết năm 2018 cho Ngân hàng Bản Việt
  3.    Các yêu cầu của gói mua sắm được mô tả theo chi tiết theo danh mục hồ sơ mời chào giá.
  4.    Thời gian Ngân hàng Bản Việt phát hành hồ sơ mời chào giá: từ 08 giờ ngày 24/8/2017,
  5.                 Hồ sơ chào giá bao gồm các điều kiện dưới đây:

-                            Tiêu chuẩn về năng lực kinh nghiệm, tài chính:

Hồ sơ năng lực của đơn vị nêu rõ tại yêu cầu của gói thầu trong Hồ sơ mời chào giá

  1.                 Thời gian Ngân hàng Bản Việt nhận hồ sơ chào giá của các nhà thầu:

-                            Từ 08 giờ 00 ngày 05/9/2017

  1.                 Thời điểm đóng hồ sơ từ 17giờ 00 ngày 05/9/2017
  2.    Phương thức nộp hồ sơ: Hồ sơ chào giá được bỏ trong phong bì dán kín, được ký và đóng dấu niêm phong gửi tới Ngân hàng Bản Việt trước thời điểm đóng hồ sơ theo địa chỉ:

-            Địa chỉ: Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

-            Người nhận hồ sơ:  Nguyễn Thị Xuân Thủy

-            Điện thoại: 0938 153 722

Trân trọng./.

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức