Thông báo

Mã tin: 14091777393 -     Hết hạn

  

Thanh lý hàng tồn kho

Hàng tồn bao gồm thép tấm, thép hình, ống, các loại van.

Nhận thông tin: từ ngày 15-20 tháng 9, năm 2017.

Xem hàng hóa: vào 16/09/2017 từ 09g - 12g có hẹn trước và  18/09/2017  từ 09g-17g có hẹn trước.

Nhận giá: từ ngày 19-20 tháng 9, năm 2017.

Quan tâm vui lòng liên hệ ông Hải để biết thêm chi tiết (*)

Email: hai.purchase1977@gmail.com

Phone: + 8428.3742.4010

(*) Điều kiện mua bán được áp dụng

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức

Các tin bạn đã xem