Thông báo

Mã tin: 31081777309 -     Hết hạn

  

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ THANH LÝ THUỐC LÁ TỊCH THU

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ THANH LÝ THUỐC LÁ TỊCH THU

Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định Thông báo bán đấu giá thanh lý 29 lô hàng thuốc lá điếu do Tổng cục Hải quan tịch thu:

Lô hàng

Tên hàng thể hiện trên bao bì

 Số lượng (bao)

Đơn giá (đồng/bao)

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

(triệu đồng)

Lô số 1

Compliment Silver

146.439

8.857,35

1.297.061.477

65

Lô số 2

Compliment -7- Blue

254.939

8.857,35

2.258.083.952

113

Lô số 3

Ashford - Blue 6

506.920

14.762,25

7.483.279.770

375

Lô số 4

TAIWAN - 168-7-CHARCOAL FILTER

249.920

8.857,35

2.213.628.912

115

Lô số 5

TAIWAN - 168-5-CHARCOAL FILTER

249.920

8.857,35

2.213.628.912

115

Lô số 6

TAIWAN - 168-3-CHARCOAL FILTER

489.420

8.857,35

4.334.964.237

220

Lô số 7

PRESTIGE 4N/20

99.920

17.714,70

1.770.052.824

90

Lô số 8

PRESTIGE -8- N20

249.920

17.714,70

4.427.257.824

225

Lô số 9

PRESTIGE 6N/20 (vỏ cây thuốc màu nâu)

399.920

14.762,25

5.903.719.020

300

Lô số 10

PRESTIGE 6N/20 (vỏ cây thuốc màu trắng)

249.920

14.762,25

3.689.381.520

185

Lô số 11

WELCOME 0.1

249.920

14.762,25

3.689.381.520

185

Lô số 12

WELCOME 9 (vỏ cây thuốc màu đen)

149.920

14.762,25

2.213.156.520

115

Lô số 13

GLOBAL 0.4

274.920

8.857,35

2.435.062.662

125

Lô số 14

GLOBAL (vỏ cây thuốc màu xanh)

74.920

8.857,35

663.592.662

35

Lô số 15

WELCOME 5

249.920

8.857,35

2.213.628.912

115

Lô số 16

KASZUTE

438.430

17.714,70

7.766.655.921

390

Lô số 17

TAIWAN 168-7

225.930

8.857,35

2.001.141.085

105

Lô số 18

TAIWAN 168-5

244.930

8.857,35

2.169.430.736

110

Lô số 19

CAPTAIN BLACK - CLASSIC

249.930

17.714,70

4.427.434.971

230

Lô số 20

DUBAO - 4

199.930

17.714,70

3.541.699.971

180

Lô số 21

DERBY - 5

349.930

14.762,25

5.165.754.142

260

Lô số 22

PRESTIGE - 4

69.930

17.714,70

1.238.788.971

65

Lô số 23

PRESTIGE - 8

209.930

17.714,70

3.718.846.971

190

Lô số 24

PRESTIGE - 6

599.930

14.762,25

8.856.316.643

445

Lô số 25

WELCOME - 1

149.930

14.762,25

2.213.304.143

115

Lô số 26

WELCOME - 9

149.930

14.762,25

2.213.304.142

115

Lô số 27

OX - 5

184.930

14.762,25

2.729.982.893

140

Lô số 28

OX - 7

199.930

14.762,25

2.951.416.643

150

Lô số 29

GLOBAL - 4

244.430

8.857,35

2.165.002.060

110

 

- Sản phẩm thuốc lá điếu nêu trên còn đảm bảo chất lượng sử dụng và lưu hành.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng là tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 05/9/2017 đến 15h00’ ngày 11/9/2017.

- Thời gian xem tài sản từ ngày 05/9/2017 đến 11h00’ ngày 11/9/2017.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 12/9/2017.

- Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Bình Định; địa chỉ: Số 70 – Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

- Phương thức bán đấu giá: Bán riêng lẻ từng lô hàng

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ tại:

Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Bình Định

Địa chỉ: Số 70 – Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3521281 - 2468386 - 09 8225 6225

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức