Thông báo

Mã tin: 0901180000 -     Hết hạn

  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ THANH LÝ THUỐC LÁ TỊCH THU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ THANH LÝ THUỐC LÁ TỊCH THU

 

Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định Thông báo bán đấu giá thanh lý 25 lô hàng thuốc lá điếu do Tổng cục Hải quan tịch thu; cụ thể như sau:

 

Lô hàng

Tên hàng thể hiện trên bao bì

 Số lượng (bao)

Đơn giá (đồng/bao)

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

(triệu đồng)

Lô số 1

Compliment Silver

146.439

6.200,15

907.943.034

46

Lô số 2

Compliment -7- Blue

254.939

6.200,15

1.580.658.766

80

Lô số 3

Ashford - Blue 6

506.920

10.333,58

5.238.295.839

262

Lô số 4

TAIWAN - 168-7-CHARCOAL FILTER

249.920

6.200,15

1.549.540.239

78

Lô số 5

TAIWAN - 168-5-CHARCOAL FILTER

249.920

6.200,15

1.549.540.239

78

Lô số 6

TAIWAN - 168-3-CHARCOAL FILTER

489.420

6.200,15

3.034.474.966

152

Lô số 7

PRESTIGE 4N/20

99.920

12.400,29

1.239.036.977

62

Lô số 8

PRESTIGE -8- N20

249.920

12.400,29

3.099.080.477

155

Lô số 9

PRESTIGE 6N/20 (vỏ cây thuốc màu nâu)

399.920

10.333,58

4.132.603.314

207

Lô số 10

PRESTIGE 6N/20 (vỏ cây thuốc màu trắng)

249.920

10.333,58

2.582.567.064

130

Lô số 11

WELCOME 0.1

249.920

10.333,58

2.582.567.064

130

Lô số 12

WELCOME 9 (vỏ cây thuốc màu đen)

149.920

10.333,58

1.549.209.564

78

Lô số 13

KASZUTE

438.430

12.400,29

5.436.659.145

272

Lô số 14

TAIWAN 168-7

225.930

6.200,15

1.400.798.760

71

Lô số 15

TAIWAN 168-5

244.930

6.200,15

1.518.601.515

76

Lô số 16

CAPTAIN BLACK - CLASSIC

249.930

12.400,29

3.099.204.480

155

Lô số 17

DUBAO - 4

199.930

12.400,29

2.479.189.980

124

Lô số 18

DERBY - 5

349.930

10.333,58

3.616.027.900

181

Lô số 19

PRESTIGE - 4

69.930

12.400,29

867.152.280

44

Lô số 20

PRESTIGE - 8

209.930

12.400,29

2.603.192.880

131

Lô số 21

PRESTIGE - 6

599.930

10.333,58

6.199.421.650

310

Lô số 22

WELCOME - 1

149.930

10.333,58

1.549.312.900

78

Lô số 23

WELCOME - 9

149.930

10.333,58

1.549.312.900

78

Lô số 24

OX - 5

184.930

10.333,58

1.910.988.025

96

Lô số 25

OX - 7

199.930

10.333,58

2.065.991.600

104

 

- Sản phẩm thuốc lá điếu nêu trên còn đảm bảo chất lượng sử dụng và lưu hành.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng là tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm thuốc lá theo quy định của pháp luật.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 10/01/2018 đến 16h00’ ngày 18/01/2018.

- Thời gian xem tài sản từ ngày 10/01/2018 đến 16h00’ ngày 18/01/2018.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 20/01/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Bình Định; địa chỉ: Số 70 – Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

- Phương thức bán: Bán riêng lẻ từng lô hàng

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ tại:

Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Bình Định

Địa chỉ: Số 70 – Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3521281 - 2468386 - 09 8225 6225

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức