CÔNG TY TNHH VIỆT NGỌC MỸ TUYỂN NHÂN VIÊN


CÔNG TY TNHH VIỆT NGỌC MỸ TUYỂN NHÂN VIÊN:

TNĐH, thông thạo tiếng Anh (bằng C), Trung, thông thạo vi tính VP.

ĐT: 0911.75.1718. Email: xuantrinhhcm@gmail.com.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.