Đến tận nhà mua xe hai bánh. Mô tô - ô tô giá cao không ngại xa


Đến tận nhà mua xe hai bánh. Mô tô - ô tô giá cao không ngại xa:

Honda Cub 78 đến đời 2009, Chaly, Citi, Dream, Wave, Future, Astrea, Vario 125-150, Click, Lead, Airblade, Vision, SH 125-150i, Dylan, Spacy, Exceter, Nouvo, Hayte, Dream TQ - Hàn Quốc. Mô tô các loại: Piagio, SYM, Kawasaki, Suzuki, Yamaha.

CH: 0912.782.936 Anh Long. Rất thiện chí và vui vẻ.


Tin bài đã dược kiểm duyệt.