Xe cộ

Thực phẩm

Giải trí

Nội thất

Xây dựng

Thông báo

 • Bố cáo điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH KEYENCE VIỆT NAM
  Bố cáo điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH KEYENCE VIỆT NAM  Tên Công...
 • Thông báo việc thay đổi địa điểm làm việc Công ty Bảo hiểm PJICO Kiên Giang
  Thông báo việc thay đổi địa điểm làm việc Công ty Bảo hiểm PJICO Kiên Giang  Thông báo...
 • Thông báo chấm dứt hoạt động Công ty TNHH KOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS và chi nhánh
  Thông báo chấm dứt hoạt động Công ty TNHH KOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS và chi nhánh  THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNGCÔNG TY TNHH KOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS VÀ CHI NHÁNHCông ty TNHH KOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS (“Công ty”), đang hoạt động theo Giấy Chứng nhận đầu tư số 411043002634 cấp ngày 04/07/2008 (điều chỉnh lần thứ 7 ngày 15/12/2014) bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở chính đặt tại số 9 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, xin thông báo như sau:1. Hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội chấm dứt vào kể từ ngày 01/04/2015;2. Hoạt động của Công ty chấm dứt kể từ ngày 15/04/2015.để tiến hành các thủ tục giải thể và chấm dứt hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.Kính đề nghị Quý Cơ quan và Cá nhân có liên quan trực tiếp liên hệ với Công ty để giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh.Sau ngày 15/10/2015, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ yêu cầu cũng như khiếu nại nào về các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc giải thể của Công ty.DISSOLUTION ANNOUNCEMENTKOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS CO., LTD AND ITS BRANCHKOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS CO., LTD (“the Company”), operating under Investment Certificate No. 411043002634 issued on 4 July 2008 (7th amendment on 15 December 2014) by Ho Chi Minh City People’s Committee , head office located at No.9 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, would like to announce the following:1. The Branch of the Company in Hanoi terminated its operation at the end of 1 April 2015.2. The Company terminated its operation at the end of 15 April 2015.in order to implement the procedures for dissolution of the Company in accordance with the laws of Vietnam.Kindly request all relevant parties and persons to directly contact the Company to settle the arising rights and obligations.After 15 October 2015, the Company will not bear any responsibility for settling any requests or complaints about the rights and obligations in relation to the dissolution of the Company.
 • Thông báo bán đấu giá Bất động sản tại số A4/22 ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh
  Thông báo bán đấu giá Bất động sản tại số A4/22 ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh  Thông báo bán đấu giá: 1/ Bất động sản tại số A4/22 ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà ở: tổng diện tích xây dựng 251,2 m². Đất ở: diện tích 381,4 m²; 2/ Giá khởi điểm: 1.993.000.000 đồng; 3/ Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký và nộp tiền đặt trướ c (cọc): từ ngà y 29/5/2015 đến 11 giờ ngày 29/6/2015; 4/ Dự kiến đấu giá: 09 giờ ngày 10/7/2015, tại Cty CPDV Đấu giá Miền Nam, số 728 - 730 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, Tp.HCM; ĐT: 0903835468.
 • Bán đấu giá Nhà, đất số 310/47 Đất Mới, khu phố 1, phường Bình Trị Đông
  Bán đấu giá Nhà, đất số 310/47 Đất Mới, khu phố 1, phường Bình Trị Đông  Thông báo bán...

Sản xuất

Khác