Giáo dục

Thời trang

Thực phẩm

Thông báo

 • Thông báo chấm dứt hoạt động Công ty TNHH KOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS và chi nhánh
  Thông báo chấm dứt hoạt động Công ty TNHH KOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS và chi nhánh  THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNGCÔNG TY TNHH KOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS VÀ CHI NHÁNHCông ty TNHH KOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS (“Công ty”), đang hoạt động theo Giấy Chứng nhận đầu tư số 411043002634 cấp ngày 04/07/2008 (điều chỉnh lần thứ 7 ngày 15/12/2014) bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở chính đặt tại số 9 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, xin thông báo như sau:1. Hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội chấm dứt vào kể từ ngày 01/04/2015;2. Hoạt động của Công ty chấm dứt kể từ ngày 15/04/2015.để tiến hành các thủ tục giải thể và chấm dứt hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.Kính đề nghị Quý Cơ quan và Cá nhân có liên quan trực tiếp liên hệ với Công ty để giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh.Sau ngày 15/10/2015, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ yêu cầu cũng như khiếu nại nào về các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc giải thể của Công ty.DISSOLUTION ANNOUNCEMENTKOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS CO., LTD AND ITS BRANCHKOREA EXPRESS SAIGON LOGISTICS CO., LTD (“the Company”), operating under Investment Certificate No. 411043002634 issued on 4 July 2008 (7th amendment on 15 December 2014) by Ho Chi Minh City People’s Committee , head office located at No.9 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, would like to announce the following:1. The Branch of the Company in Hanoi terminated its operation at the end of 1 April 2015.2. The Company terminated its operation at the end of 15 April 2015.in order to implement the procedures for dissolution of the Company in accordance with the laws of Vietnam.Kindly request all relevant parties and persons to directly contact the Company to settle the arising rights and obligations.After 15 October 2015, the Company will not bear any responsibility for settling any requests or complaints about the rights and obligations in relation to the dissolution of the Company.
 • Bố cáo thành lập Công ty TNHH KEYENCE VIỆT NAM
  Bố cáo thành lập Công ty TNHH KEYENCE VIỆT NAM   THÔNG BÁO THÀNH LẬP...
 • Bố cáo thay đổi địa chỉ IN TEC LTD.
  Bố cáo thay đổi địa chỉ IN TEC LTD.  Bố cáo thay đổi địa chỉ IN TEC LTD. Giấy...
 • Bố cáo giải thể DNTN Thảo Ngân.
  Bố cáo giải thể DNTN Thảo Ngân.  Bố cáo giải thể DNTN Thảo Ngân. ĐC: Ấp...
 • Bố cáo thành lập Công ty TNHH UCHIMURA Việt Nam
  Bố cáo thành lập Công ty TNHH UCHIMURA Việt Nam  Bố cáo thành lập...

Sản xuất

Khác