Giáo dục

Điện máy

Thời trang

Thế giới số

Dịch vụ

Thực phẩm

Giải trí

Nội thất

Thông báo

 • Giao lưu thương mại ngành linh phụ kiện ô tô và xe máy Đài Loan - Việt Nam 2015
  Giao lưu thương mại ngành linh phụ kiện ô tô và xe máy Đài Loan - Việt Nam 2015  Giao lưu...
 • Cửa hàng đồng hồ Thụy Sỹ dời địa chỉ
  Cửa hàng đồng hồ Thụy Sỹ dời địa chỉ  Cửa hàng đồng hồ Thụy Sỹ. ĐC: 41...
 • Cần tìm Bà Lan. Vào khoảng năm 1954 hoặc 1955 Bà Lan có đi ra TP Hải Phòng
  Cần tìm Bà Lan. Vào khoảng năm 1954 hoặc 1955 Bà Lan có đi ra TP Hải Phòng  Tìm người...
 • Bố cáo thành lập Công ty TNHH Sợi Nghĩa Phát
  Bố cáo thành lập Công ty TNHH Sợi Nghĩa Phát  Bố cáo thành lập Công...
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2015
  Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2015  THÔNG BÁOV/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2015 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2012;- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 07/5/2015 của HĐQT,Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2015 như sau:• Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT (DVSC)• Trụ sở chính: 46-48 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM• Điện thoại: (84.8) 39.144.288        Fax:    (84.8) 39.144.268• Website: www.dvsc.com.vn • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần• Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00, ngày 14 tháng 5 năm 2015• Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2015• Thời gian và địa điểm cuộc họp: Sẽ được thông báo trong Thư mời họp và trên website của Công ty Để đảm bảo thư mời và tất cả các tài liệu liên quan được gửi đến Quý cổ đông, DVSC đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin khi có thay đổi địa chỉ/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD về trụ sở chính Công ty trước ngày 20/5/2015.Người nhận thông tin: Ông Diệc Chí Thông - Nhân viên Quản lý sổ cổ đông  ĐT: (84.8)39.144.288 - Ext: (124)DĐ: 0123.896.8946Email: thong.dc@dvsc.com.vnTrân trọng thông báo./. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH(Đã ký)Phạm Đức Luận

Sản xuất